<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3974117245351712235\x26blogName\x3dAroma+Minda\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/\x26vt\x3d7722931848242036892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Saturday, October 8, 2011

Dulu Dan Sekarang

Gambar oleh: Trek Earth dan McKroes

Dengan kemajuan negara kita yang pesat ini, saya percaya bahawa corak makanan dahulu dan sekarang memang berbeza. Pada waktu kini, kita terlalu banyak dilambakkan dengan makanan segera. Contoh paling mudah adalah produk-produk McDonald’s dan Kentucky Fried Chicken (KFC).

Waktu saya kecil dahulu, kebarangkalian untuk saya makan makanan-makanan segera adalah rendah. Ini kerana arwah ayah dan ibu tidak menggalakkan saya mengambil makanan-makanan segera. Tambahan pula, arwah ayah ketika hayatnya sangat gemar memancing, lalu acap kalilah dibawanya pulang pelbagai jenis ikan.

Saya pula tidak pernah berkesempatan mengikut arwah ayah pergi memancing kerana tidak diizinkannya atas faktor-faktor keselamatan. Lagipun, arwah ayah bersama-sama rakan-rakannya kerap memancing di laut dalam. Disebabkan itulah, pelbagai jenis ikan laut pernah saya rasai dahulu.

Selain itu, makanan yang saya makan di waktu kecil banyak yang berupa masakan kampung. Disebabkan itu, dalam pos saya sebelum ini, saya ada menyatakan tentang satu jenis masakan yang menggunakan kulit buah pisang sebagai bahan masakan utama. Jika anda belum pernah dengar tentangnya, anda boleh mencubanya kerana masakan itu memang sedap.

Jadi, apabila saya melihat generasi kini, saya merasakan bahawa mereka sedikit rugi. Rugi di sini maksud saya adalah kerana mereka tidak dapat merasai masakan-masakan kampung yang ‘pelik-pelik’ rupanya. Apa boleh buat, mereka hidup pada zaman makanan-makanan segera bermaharajalela, di dalam restoran berpenghawa dingin (atau pendingin hawa?).

Justeru itu, saya fikir generasi sekarang akan mengambil masa untuk mengenali masakan-masakan kampung. Saya tidak salahkan mereka, kerana saya sendiri pun masih lagi mengalami masalah untuk mengenali jenis-jenis masakan walaupun saya berkesempatan merasainya sewaktu kecil dahulu. Apa boleh buat, asyik sangat dengan makanan segera, bukan?

SEKIAN
4:05 PM
0 KATA HATI
[ 0 ] PENDAPAT

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.