<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3974117245351712235\x26blogName\x3dAroma+Minda\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/\x26vt\x3d7722931848242036892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Sunday, October 9, 2011

Makanan Raya

Bulan Syawal telah lama berlalu, namun saya rasa tidak salah kalau saya bercerita sedikit tentangnya. Lagipun, saya terlupa untuk menceritakannya dalam pos-pos lalu. Jadi, saya mahu mengambil sedikit peluang untuk bercerita mengenai suasana raya yang berlaku lama dahulu.

Sebenarnya, saya sangat merindui suasana raya di mana arwah ayah, datuk dan nenek masih hidup. Sewaktu arwah ayah masih hidup, hari pertama Syawal boleh dikatakan rumah terbuka bagi rumah kami. Ini kerana waktu tersebut, rakan-rakan arwah ayah (ramai yang berbangsa Cina dan India) sangat ramai yang datang beraya.

Jadi kebiasaannya, ibu akan memasak banyak jenis masakan yang termasuk di sini daging lembu, kambing dan ayam. Tidak cukup dengan itu, ibu akan memasak pula laksa johor atau mi soto. Pada satu-satu tahap, bukan ibu sahaja, malah saya adik-beradik akan sangat kepenatan kerana perlu melayani tetamu yang datang.

Di sini, saya boleh melihat perpaduan kaum itu sangat baik. Tambahan pula, arwah ayah sangat baik dengan bangsa-bangsa lain. Oleh itu, adalah tidak menghairankan apabila mereka ini tidak pernah terlupa untuk singgah beraya di rumah kami setiap tahun.

Sebenarnya, menerusi budaya begini, kita boleh mengetahui budaya lain juga. Misalnya, terdapat masyarakat lain yang beragama Buddha dan Hindu tidak memakan beberapa jenis makanan seperti daging lembu. Maka disebabkan itulah arwah ayah menyediakan pelbagai jenis masakan sewaktu Aidilfitri kerana memahami perbezaan budaya tersebut.

Namun, kenangan itu hanya tinggal sebagai satu memori indah. Saya mungkin sudah tidak dapat merasainya lagi, tetapi saya berharap agar saya dapat mencontohinya. Bagi saya, di sinilah kita boleh membina perpaduan dengan lebih akrab lagi.

SEKIAN
4:30 PM
0 KATA HATI
[ 0 ] PENDAPAT

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.