<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3974117245351712235\x26blogName\x3dAroma+Minda\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/\x26vt\x3d7722931848242036892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Monday, October 10, 2011

Manifestasi Rasa

Dalam kelas Penulisan Kreatif yang saya ambil kini, penulisan cerpen terbahagi kepada dua di bawah dua pensyarah yang berbeza. Bagi cerpen pertama, temanya adalah ‘Masakan dan Makanan’ yang sedang saya usahakan kini. Lalu, ini mengingatkan saya kepada novel bebas yang berjudul Karipap Karipap Cinta.

Novel ini baru sahaja diadaptasikan ke dalam sebuah filem berjudul sama dan ditayangkan di pawagam bulan lepas. Secara jujurnya, saya belum sempat habis membaca novel tersebut. Jadi, saya tidak berapa tahu bagaimana jalan ceritanya.

Walau bagaimanapun, saya telah lama mengikuti perkembangan penulis novel tersebut yang mana beliau sendiri merupakan seorang blogger. Menerusi karya-karya nukilannya di blog itu, saya boleh katakan bahawa ianya bersifat experimental. Oleh itu, saya mengandaikan bahawa intisari bagi novelnya itu juga sedikit sebanyak bersifat experimental.

Saya terfikir untuk mengambil sedikit inspirasi daripada karya-karya beliau pada mula saya mahu merangka cerpen saya. Namun begitu, saya berubah fikiran setelah membaca buku Bagaimana Saya Menulis: Proses Penciptaan Cerpen (2011) yang disusun oleh Prof. Madya Dr. Mawar Safei dan Nisah Haji Haron. Himpunan cerpen di dalam buku tersebut membuatkan saya mahu mengadaptasikan sedikit pengalaman sendiri ke dalam cerpen saya nanti.

Saya merasakan bahawa pengalaman sendiri lebih mudah untuk dipindahkan ke dalam sesebuah karya berbanding berfantasi di luar kotak pemikiran semata-mata. Jadi, disebabkan ianya perlu bersifat experimental, maka saya mahu cuba menggabungkan pengalaman peribadi dan fantasi atau fiksyen ke dalam cerpen saya nanti. Justeru itu, saya perlu bermula dari kosong semula.

Apa-apa sekalipun, saya berharap agar cerpen tersebut boleh menjadi kebanggaan saya nanti. Ini boleh dikatakan cerpen pertama yang saya akan tulis secara serius. Jadi, kita tengok sahajalah nanti bagaimana.

SEKIAN
11:33 PM
1 KATA HATI
[ 1 ] PENDAPAT

Blogger Mawar berpendapat bahawa:

K. Anuar
ya, tugasan cerpen bahagian saya harus dihantar minggu ini :-)

December 16, 2011 at 5:11 PM

 

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.