<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3974117245351712235\x26blogName\x3dAroma+Minda\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/\x26vt\x3d7722931848242036892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Thursday, October 6, 2011

Masakan Ibu

Orang selalu berkata bahawa air tangan ibu itu tiada tolok bandingnya. Ini adalah benar dan saya sangat setuju. Ini kerana dari kecil sehingga dewasa, kita sudah biasa dengan masakan ibu sendiri.

Barangkali, masakan ibu Ahmad tidak sesedap masakan ibu Ali. Tetapi bagi Ahmad, masakan ibunya adalah sangat sedap dan tidak terdapat di mana-mana tempat. Meskipun ada sebuah restoran terkenal di daerahnya, Ahmad masih lagi merasakan bahawa masakan ibunyalah yang paling sedap.

Saya memanglah seorang lelaki, tetapi saya dapat mengerti apa yang terkandung dalam pemikiran ibu saya ketika dia menyediakan makanan. Setiap kali saya mahu pulang ke Bangi, jika ada kesempatan, pasti ibu saya akan menyediakan masakan yang tidak mampu saya tolak. Ini kerana segala kasih sayang seorang ibu turut terkandung dalam masakan tersebut sama ada kita sedar atau tidak.

Sebenarnya, adalah berbeza menyediakan makanan untuk diri sendiri dan orang lain. Jika kita menyediakan makanan untuk diri sendiri, asalkan ianya mempunyai cukup rasa dan sesuai dengan jiwa, maka ianya mudah sahaja dibuat. Akan tetapi, bagi saya, menyediakan makanan untuk orang lain adalah berlainan kerana di situ kita turut melontarkan perasaan kita dalam masakan tersebut.

Mahukah kita mendengar rungutan orang lain yang tidak suka akan makanan yang kita siapkan? Jawapannya sudah tentu tidak. Justeru itu, saya amat mengagumi para ibu yang teliti dalam menyediakan makanan untuk keluarganya.

Oleh itu, selagi ibu masih hidup, saya akan tetap makan apa yang dimasaknya walaupun mungkin ada masakannya yang sudah kehilangan rasa (tidak sama seperti dahulu). Lagipun, setiap masakan ibu adalah enak dan berlainan bagi setiap orang. Dan apa yang pasti, ia tidak akan sama dengan masakan orang lain, apatah lagilah masakan sendiri.

SEKIAN
3:16 PM
0 KATA HATI
[ 0 ] PENDAPAT

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.