<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3974117245351712235\x26blogName\x3dAroma+Minda\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anuarsetu.blogspot.com/\x26vt\x3d7722931848242036892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Friday, October 7, 2011

Semanis Milo

Sewaktu kecil dahulu, saya ada satu tabiat memakan serbuk Milo. Biasalah, kanak-kanak memang gemarkan sesuatu yang manis. Jadi, satu-satunya makanan yang paling saya suka dahulu adalah apa-apa yang berkaitan dengan cokelat atau koko.

Apa yang lucunya, saya akan memakannya tanpa pengetahuan ibu. Ini kerana jika ibu tahu saya mengambilnya tanpa kebenaran, pasti saya akan dimarahinya disebabkan ianya terlalu manis. Tetapi pada akhirnya, ibu mengetahuinya juga apabila melihat kandungan Milo yang semakin berkurangan.

Namun begitu, semakin saya meningkat dewasa, minuman yang mengandungi cokelat atau koko ini semakin kurang saya ambil. Saya lebih banyak mengambil kopi atau teh sebagai minuman utama. Saya tidak tahu kenapa, tetapi mungkin ia ada kaitan dengan rasa pahit yang lebih saya gemari kini.

Apa yang menariknya, walaupun terdapat banyak produk yang sama seperti Milo (misalnya Vico), tetapi ramai yang memanggilnya sebagai Milo juga. Ini tidak menghairankan kerana saya percaya setiap isi rumah yang ada di Malaysia pasti memiliki Milo sebagai antara bahan minuman utama. Pengaruh dominannya yang lama itulah yang menyebabkan orang ramai memanggil produk-produk serupa dengan nama Milo juga.

Apa sekalipun, percayalah bahawa kebanyakan lelaki yang meningkat dewasa akan mula melupakan minuman koko atau cokelat kesukaannya sewaktu kecil. Minum itu masih lagi, cuma tahap kekerapannya sahaja berbeza. Saya pula tidak mempunyai masalah, kerana sehingga sekarang pun, saya masih lagi memakan Milo begitu sahaja.

SEKIAN
3:35 PM
0 KATA HATI
[ 0 ] PENDAPAT

Post a Comment

1. Sebarang kenyataan biadab adalah dilarang.
2. Sebarang bentuk spams akan dipadam serta-merta.
3. Jadilah manusia yang berakal dan berhemah.